Projekt "Mój start w życie zawodowe - staże i praktyki 2016"

 

Projekt pod nazwą "Mój start w życie zawodowe - staże i praktyki 2016" realizowany jest od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest wzmocnienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego na terenie powiatu sępoleńskiego poprzez organizację i realizację we współpracy z pracodawcami staży/praktyk zawodowych dla 66 uczniów i uczennic, w tym dla 63 uczniów/uczennic Technikum- staży oraz dla 3 uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej- praktyk zawodowych. Celem organizowanych staży/praktyk zawodowych jest podniesienie świadomości na temat posiadanych predyspozycji zawodowych i w efekcie zdolności do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w rzeczywistym środowisku pracy i nabycie doświadczenia zawodowego.

 

Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach wybranych na podstawie diagnozy: technik informatyk, technik ekonomista, technik mechanik, technik drogownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik i uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz z 3 Zespołów Szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu sępoleńskiego.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1.Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów techników powiatu sępoleńskiego we współpracy z pracodawcami.

2.Realizacja wysokiej jakości praktyk zawodowych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie. Wartość projektu 170 050 zł.

 

Uczestnicy

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w projekcie uczestniczy 41 uczniów. Dziesięciu uczących się w zawodzie technik informatyk odbywa staż w DRUKARNI „Daniel” i FOTECH M. FLORCZAK w Sępólnie Kraj. oraz w ZUE Grabinski i UM w Więcborku.

Dziewięcioro uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa staż w Restauracji „POD KORONĄ”, OW PANORAMA i Restauracji „POMORZANKA” w Więcborku oraz w Hotelu Restauracji „JAN” i Restauracji „POLONIA” w Sępólnie Krajeńskim.

Dwadzieścia dwoje uczniów uczących się w zawodzie technik ekonomista odbywa staż w WZM „WIZAMOR” i UM w Więcborku, UM i „PROJPRZEM” SA w Sępólnie Kraj., ARR OT w Bydgoszczy oraz w GS Sośno.

Staże odbywają się w 15 instytucjach na terenie naszego powiatu i Bydgoszczy.

 

Galeria

Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2024
 

Nr konta RR

44 8162 0003 0000 0361 2000 0010

Perspektywy 2021

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka