ROK SZKOLNY 2022/2023

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA KURSY/STAŻE/ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC
W RAMACH PROJEKTU „MÓJ START W ŻYCIE ZAWODOWE 2021-2023”W związku z realizacją przez Powiat Sępoleński projektu „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłaszamy nabór chętnych uczestników/uczestniczek
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
na kursy/staże/zajęcia w roku szkolnym 2022/2023

Uczestnicy/Uczestniczki projektu „ Mój start w życie zawodowe 2021-2023” mogą brać udział w następujących formach wsparcia:

Uczestnicy/Uczestniczki, zainteresowani/e udziałem w wybranej formie wsparcia proszeni/one będą o złożenie wypełnionego i podpisanego osobiście formularza zgłoszeniowego wraz w wymaganymi załącznikami (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany jest jeżeli uczeń/uczennica w momencie rekrutacji nie ma ukończonych 18-tu lat) do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do Szkolnego Koordynatora Projektu- p. Joanny Wobszal.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 389 70 55 wew. 15


Pobierz formularz rekrutacyjny

 

 

 

 

 

 

Projekt „Mój start w życie zawodowe 2021-2023”

 

Dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Więcborku i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj.

Celem projektu jest Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim poprzez kompleksową współpracę 2 zespołów szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w okresie od 01.01.2021 do 30.09.2023.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego, tworzenie stron internetowych.

2. Kursy i szkolenia dla uczniów: kurs: - operatora wózka jezdniowego, operatora koparko-ładowarki, kurs spawania, kurs prawa jazdy kat. B, kurs barmański, kurs baristy, kurs montażu rusztowań, podstawy grafiki komputerowej CAD, kurs wizażu i stylizacji paznokci, kurs obsługi kas fiskalnych.

3. Kurs dla nauczyciela kształcenia zawodowego.

4. Wyposażenie pracowni szkolnych dla zawodów: technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik budownictwa.
5. Staże dla uczniów Technikum w wymiarze czterech tygodni w zakładach pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stażyści otrzymają stypendium stażowe.

6. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych: matematyki i j. angielskiego Efekty projektu:

- 362 uczniów zostanie objętych wsparciem,
- 160 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni kompetencje zawodowe,

- 102 uczniów nabędzie lub uzupełni umiejętności praktyczne,

- 55 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe,
- 42 uczniów osób objętych zostanie szkoleniami w z
akresie kompetencji cyfrowych,

- 1 nauczyciel kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje,
- 2 szkoły kształcenia zawodowego wykorzystają doposażenie zakupione dzięki udziałowi w projekcie.

Wartość projektu: 1 745 088,24 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 483 325,00 zł

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zajęcia realizowane są zgodnie z założeniami projektu.

Obejrzyjcie zdjęcia – tak to się u nas dzieje!

Zachęcamy do udziału w poszczególnych zajęciach, formularz rekrutacyjny – do pobrania.

 

Pobierz formularz rekrutacyjny

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Projekt „Mój start w życie zawodowe 2021-2023”

 

Od początku bieżącego 2021 roku realizujemy kolejną edycję projektu „Mój start w życie zawodowe”. Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w naszym powiecie. W projekcie uczestniczą dwa zespoły szkół zawodowych: CKZiU w Więcborku i ZSP w Sępólnie Krajeńskim.

W ubiegłym roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole realizowano część zaplanowanych działań. Ograniczenia związane były z pandemią COVID – 19.

W bieżącym roku odbywają się lub już się zakończyły:

1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu w zawodzie technik ekonomista, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk, informatyk i technik hotelarstwa oraz tworzenie stron internetowych,

2. Kursy i szkolenia dla uczniów: kurs operatora wózka jezdniowego, kurs spawania, kurs prawa jazdy kat. B, kurs barmański, kurs baristy,

3. Szkolenia i kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk,

6. Staże dla uczniów Technikum w wymiarze czterech tygodni w zakładach pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stażyści otrzymują stypendium stażowe i (w razie potrzeby) zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy).

Ponieważ w realizowanym obecnie projekcie dokonujemy analizy zadań na koniec każdego roku kalendarzowego, więc od stycznia 2022 roku rozpocznie się rekrutacja na kolejną edycję w/w zajęć. Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zdobywać nowe kompetencje zawodowe i umiejętności poświadczone zaświadczeniami, certyfikatami lub dokumentami wydawanymi przez organy administracji państwowej.

Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2024
 

Nr konta RR

44 8162 0003 0000 0361 2000 0010

Perspektywy 2021

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka