W dniu 26 czerwca 2020 r. Narodowa Agencja programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursów w 2020 r. dotyczące mobilności związanych z kształceniem zawodowym młodzieży oraz doskonaleniem kadry.


W naszym Ekonomiku w latach 2020-2022 zostanie zrealizowany projekty stażowe dla uczniów. Realizatorem projektu "Profesjonalna praktyka twoją szansą" jest Fundacja Staszica, której projekt zakłada realizację staży w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii młodzieży kształcącej się na kierunkach technik obsługi turystyki, technik informatyk, technik logistyk i technik ekonomista. Projekt Fundacji zakłada wspólne mobilności uczniów Staszica i więcborskiego Ekonomika. Poniżej szczegółowy opis projektu:

Profesjonalna praktyka twoją szansą

Celem projektu Fundacji Staszica realizowanym w konsorcjum na rzecz dwóch szkół: ZS im. Staszica w Nakle nad Notecią oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wiecborku jest podniesienie jakości pracy członków konsorcjum oraz rozwój kompetencji zawodowych i interpersonalnych 42 uczniów i zwiększenie ich mobilności w okresie od 01.09.2020 r. do 31.05.2022 r. realizowane poprzez:

 • stworzenie możliwości potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w ramach wybranych kierunków kształcenia
 • odbycie zajęć praktycznych w firmach celem pogłębienia wiedzy z zakresu ekonomii, informatyki, logistyki, turystyki oraz pogłębiania umiejętności praktycznego jej zastosowania
 • poszerzanie doświadczenia poprzez nabywanie umiejętności praktycznych w realnych warunkach pracy
 • wspomaganie rozwoju osobistego uczniów, rozbudzanie poczucia wiary we własne możliwości
 • kształtowanie właściwej postawy uczniów wobec przyszłych pracodawców i współpracowników - wykształcenie poczucia odpowiedzialności za sumienne i rzetelne wykonywanie zadań
 • umożliwienie nawiązania kontaktów międzynarodowych
 • podwyższenie kompetencji w zakresie znajomości języków obcych
 • rozbudzenie zainteresowania innymi krajami oraz odmiennymi kulturami.


Mobilności będą realizowane w 6 grupach 7 osobowych składających się z uczniów dwóch szkół konsorcjum. Uczestnicy udadzą się do Hiszpanii lub Włoch lub Portugalii na trzytygodniowy staż. W trakcie tego wyjazdu 15 dni zostanie przeznaczonych na praktyki, 4 dni na program kulturowy i 2 dni na podróż. Uczestnicy będą odbywać zajęcia praktyczne przez 15 dni minimalnie po 7 godzin dziennie w firmach, których wyboru dokonano na etapie aplikowania. Wyjazdy zaplanowane są w okresie począwszy od końca listopada 2020 r. do lutego 2022 r. i wezmą w nich udział najlepsi uczniowie klas ekonomicznych, informatycznych, logistycznych i turystycznych. Działania przed i pomiędzy wyjazdami wypełnione będą przygotowaniami kulturowo-językowymi i pedagogicznymi oraz upowszechnianiem rezultatów projektu. Łącznie w mobilnościach weźmie udział 42 uczniów klas II i III z dwóch szkół, członków konsorcjum: ZS im. Staszica w Nakle

 • t.logistyk- 6 os
 • t.informatyk- 6 os
 • t.ekonomista – 6 os
 • t.obsługi turystyki –6 os


CKZiU Więcbork:

 • t.logistyk- 6 os
 • t.informatyk-6 os
 • t.ekonomista – 6 os


Partnerami Fundacji Staszica w poszczególnych krajach są:

 • Casa da Educacao (Portugalia) to organizacja zlokalizowana w Lizbonie (Portugalia), specjalizującą się w organizacji i promowaniu międzynarodowych programów mobilności, działająca w obszarach kształcenia i szkolenia zawodowego. Partner Fundacji przy realizowanym w latach 2016-2018 projektu: „Dobry projekt – dobra szkoła!”
 • EuroMind (Hiszpania) jako organizator szkoleń, praktyk, kursów i wymian doświadczeń realizuje projekty w obszarze edukacji zawodowej, ogólne i sektorowe kursy językowe, praktyki i warsztaty dla uczniów techników i szkół zawodowych, wizyty obserwacyjno-studyjne, seminaria, warsztaty poświęcone różnym stylom życia i zwyczajom panującym w Unii Europejskiej, jak również zajęcia dedykowane metodom efektywnego i praktycznego poszukiwania pracy na terenie UE. EuroMind promuje i realizuje szkolenia dla nauczycieli oraz organizuje dla uczniów i absolwentów staże zawodowe oraz dodatkowe zajęcia w ramach wymiany
 • SISTEMA TURISMO (Włochy) jest akredytowanym centrum szkoleniowym, które zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy.


Po udziale w projekcie każdy uczestnik otrzyma:

 • Europass Mobilność
 • CV Europejskie
 • Paszport Językowy
 • dokumentacja ECVET
 • list referencyjny od pracodawcy
 • certyfikat potwierdzający odbycie stażu od Lidera
 • certyfikat potwierdzający odbycie przygotowania językowo- kulturowo-pedagogicznego od inst. szkoleniowej
 • certyfikat potwierdzający odbycie mobilności zagranicznej wydany przez partnera projektu


Zespół zarządzający projektem:

 • Paweł Gorecki – prezes zarządu Fundacji – koordynator projektu
 • Sławomir Chmielewski – wiceprezes zarządu Fundacji - specjalista do spraw upowszechniania rezultatów
 • Aleksandra Poznańska – sekretarz zarządu Fundacji - specjalista ds. realizacji projektu
 • Zuzanna Rogalska i Julianna Górecka – księgowość
 • Martyna Rode - specjalista do spraw analizy i monitoringu
 • Dariusz Betscher – koordynator projektu ze strony ZS im. Staszica
 • Anna Gumińska-Bejfus - koordynator projektu ze strony CKZiU w Więcborku


Rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się we wrześniu 2020 r. Szczegóły pojawią się na fwe.naklo.pl oraz stronach internetowych szkół.
Pierwsze zdjęcia z praktyk z Sewilli - uczestnicy 2 tury projekty Erasmus+ "Profesjonalna praktyka twoją szansą.


„Professional practice is your chance” – druga tura - Sewilla.

 

Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2024
 

Nr konta RR

44 8162 0003 0000 0361 2000 0010

Perspektywy 2021

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka