Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone w systemie zaocznym przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach:

technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych

 

technik obsługi turystycznej - okres nauki  ok. 1 roku (w tym 12 tygodni praktyki zawodowej)

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Po zdaniu egzaminów Słuchacz uzyskuje następujące kwalifikacje:

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

technik informatyk - okres nauki ok. 2 lat

Po zdaniu egzaminów Słuchacz uzyskuje następujące kwalifikacje:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

 

technik żywienia i usług gastronomicznych okres nauki ok. 2 lat

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykorzystaniem usług gastronomicznych. Po zdaniu egzaminów Słuchacz uzyskuje następujące kwalifikacje:

T.6 – sporządzanie potraw i napojów

T.15 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w powyższych zawodach jest zdanie egzaminów zawodowych oraz posiadanie wykształcenia średniego (np.LO, Technikum)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Program nauczania Kwalifikacyjnego kursu zawodowego uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwiaprzystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji

 

           Szkoła policealna w z zawodzie technik rachunkowości- okres nauki 2 lata,

zajęcia w systemie zaocznym.

Po zdaniu egzaminów Słuchacz uzyskuje następujące kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości,

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
April 2024
 

Nr konta RR

44 8162 0003 0000 0361 2000 0010

Perspektywy 2021

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka