[ Technik hotelarstwa ] - [ Technik żywienia i usług gastronomicznych ]
[ Technik informatyk ] - [ Technik ekonomista
[ Technik logistyk ] - [ Branżowa szkoła I stopnia - Sprzedawca
[ Branżowa szkoła I stopnia - Kucharz ]
[ Branżowa szkoła I stopnia - Wielozawodowa ] - [ Kształcenie Dorosłych (zaocznie) ]


 

Zawód: technik hotelarstwa


Podbudowa: szkoła gimnazjalna
Program: 422402

 

*PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIĘCEJ
Zawód: 422402


Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Podbudowa: szkoła gimnazjalna
Program: 343404

*PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIĘCEJ
Zawód: 343404


Zawód: technik informatyk

Podbudowa: szkoła gimnazjalna
Program: 351203

*PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIĘCEJ
Zawód: 351203


Zawód: technik ekonomista i technik logistyk

Podbudowa: szkoła gimnazjalna
Program: 331403

*PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIĘCEJ
Zawód: 522305


Branżowa szkoła I stopnia: wielozawodowa

Podbudowa programowa : szkoła gimnazjalna
Program nr: 522[01]/ZSZ,SP/MEN/2001.02.08
Zawód nr: 522[01]


Zawód: sprzedawca

Podbudowa programowa : szkoła gimnazjalna
Program nr: 522[01]/ZSZ,SP/MEN/2001.02.08
Zawód nr: 522[01]


Zawód: kucharz

Podbudowa programowa : szkoła gimnazjalna
Program nr: -----
Zawód nr: -----

Oferta kształcenia dorosłych

 

SESJE EGZAMINACYJNE

w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

 

SESJA DLA SEMESTRU JESIENNEGO (III i V sem.)

11. 01. 2020 r. – 19. 01. 2020 r.

posiedzenie RP po sesji egz. – 22.01.2020r

 

Egzaminy poprawkowe

25. 01. 2020r. – 26. 01. 2020r.

posiedzenie RP po sesji poprawkowej – 12. 02. 2020r

 

SESJA DLA SEMESTRU WIOSENNEGO (VI sem.)

04. 04. 2020r. – 19. 04. 2020r.

posiedzenie RP po sesji egz. – 20.04.2020r

 

________________________________________________________

SESJA DLA SEMESTRU WIOSENNEGO (IV sem.)

13. 06. 2020 - 21. 06. 2020 r.

posiedzenie RP po sesji egz.  – 22. 06. 2020r

_________________________________________________________

Egzaminy poprawkowe

24. 08. 2020r. – 27. 08. 2020r.

posiedzenie RP po sesji poprawkowej – 28. 08. 2020r.

 

________________________________________________________

 

 

Terminy egzaminów ustala nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej słuchacz zobowiązany jest złożyć indeks w sekretariacie szkoły celem zaliczenia.

W indeksie muszą znajdować się wszystkie wpisy zdanych egzaminów.

 

Prowadzimy nabór  do następujących form kształcenia dla dorosłych:

 

1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych- nauka  w formie zaocznej trwa:

- 3 lata dla absolwentów gimnazjów lub 8-klasowych szkół podstawowych,

- 2 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

 

Od 12 lat prowadzimy z powodzeniem nabór do tej szkoły

 

2NOWOŚĆ- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone w systemie zaocznym przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach:

technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych

 

technik obsługi turystycznej- okres nauki  ok. 1 roku (w tym 12 tygodni praktyki zawodowej)

 

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Po zdaniu egzaminów Słuchacz uzyskuje następujące kwalifikacje:

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

technik informatyk- okres nauki ok. 2 lat

 

Po zdaniu egzaminów Słuchacz uzyskuje następujące kwalifikacje:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

 

technik żywienia i usług gastronomicznych okres nauki ok. 2 lat

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykorzystaniem usług gastronomicznych. Po zdaniu egzaminów Słuchacz uzyskuje następujące kwalifikacje:

T.6 – sporządzanie potraw i napojów

T.15 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych  

 

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w powyższych zawodach jest zdanie egzaminów zawodowych oraz posiadanie wykształcenia średniego (np.LO, Technikum)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Program nauczania Kwalifikacyjnego kursu zawodowego uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. 

3. Szkoła policealna w z zawodzie technik rachunkowości- okres nauki 2 lata,

zajęcia w systemie zaocznym.

Po zdaniu egzaminów Słuchacz uzyskuje następujące kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości,

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

                                                         Zapraszamy       

 

 

 

 

 

 

 


Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
March 2020
 

Perspektywy 2020

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka