Mamy to! – staże zawodowe w Portugalii dla uczniów CKZiU w Więcborku.

„Nasz Euro-start” to nazwa kolejnego projektu w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+, który został przygotowany przez nauczycieli naszej szkoły i w wyniku postępowania konkursowego został oceniony pozytywnie ( uzyskał łącznie 91 punktów na 100 punktów możliwych ). Szkolnym koordynatorem projektu jest Anna Gumińska – Bejfus. W projekcie wezmą udział dwie 20-osobowe grupy uczniów obecnych klas pierwszych kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik informatyk i technik logistyk. Młodzież odbędzie swoje staże zawodowe w Portugalii w Lizbonie (grupa pierwsza: maj 2020r, grupa druga: październik 2020r.). Jesteśmy szczęśliwi, że kolejni uczniowie zdobędą umiejętności branżowe, podniosą kompetencje zawodowe i językowe, zaznajomią się z nowymi technologiami a dzięki udziałowi w programie kulturowym poszerzą wiedzę krajoznawczą i realioznawczą o Portugalii, zwiększą świadomość międzykulturową, umocnią poczucie tożsamości narodowej oraz wykształcą postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur i religii. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 99144 euro. Naszym partnerem w projekcie jest portugalska organizacja CASA DA EDUCAÇÃO, która posiada duże doświadczenia w realizacji programów edukacyjnych. Funkcjonując od 2012 roku instytucja nawiązała bardzo dobre relacje i utworzyła partnerstwo z najlepszymi lokalnymi organizacjami, szkołami, centrami kształcenia zawodowego, przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i prywatnymi.

Uczestnicy projektu zostali wybrani we wrześniu 2019r w procesie rekrutacji, której wyniki przedstawiają się następująco:

Zawód - technik ekonomista

LP Nazwisko i imię
1. Ciszewska Joanna Maria
2. Pawlisz Natalia Roksana
3. Szmelter Natalia
4. Miśko Agnieszka
5. Szyling Marcin*
6. Klepczyński Kacper*

* - lista rezerwowa

Zawódtechnik hotelarstwa 

LP Nazwisko i imię
1. Siuda Monika Maria
2. Musiał Oliwia
3. Wojtczak Weronika
4. Wieczorek Zuzanna
5. Oźmińska Sandra*
6. Dominiak Maja*
7. Sadkowska Zuzanna*

* - lista rezerwowa

Zawód - technik informatyk 

LP Nazwisko i imię
1. Fabia Agata Zofia
2. Kamińska Jagoda
3. Nowak Jakub
4. Pukropp Mikołaj
5. Borzych Mateusz
6. Garańczyk Patryk
7. Grabowski Maksymilian
8. Grochowski Michał
9. Piekarski Radosław
10. Koniszewski Kamil*
11. Krzywizna Karol Michał*
12. Bala Marek Dariusz*
13. Suwalski Mariusz*
14. Siekierski Andrzej*
15. Badziągowski Jakub*
16. Kamiński Błażej Adam*

* - lista rezerwowa

Zawód - technik logistyk 

LP Nazwisko i imię
1. Żurek Agata
2. Koselczuk Patryk
3. Pawłowska Gracjana
4. Borzyszkowski Miłosz
5. Szczepaniak Paweł
6. Sterling Kamila
7. Zalewska Ida
8. Gorgoń Anna Maria
9. Mordarska Julia
10. Śpica Weronika
11. Kufel Kamil
12. Kotek Tobiasz Stanisław
13. Fifielska Natalia
14. Piątkowski Jakub
15. Ściesiński Mateusz Wojciech
16. Klecha Jakub Marcin
17. Kwiatkowska Julita Elżbieta*
18. Winiarczyk Filip*

* - lista rezerwowa

Zawód - technik żywienia i usług gastronomicznych 

LP Nazwisko i imię
1. Rodak Natalia
2. Szefer Katarzyna
3. Karamucka Karolina
4. Paczkowska Paulina
5. Fedder Kacper
6. Hys Paulina
7. Nowak Agata
8. Ciepłuch Agata*
9. Kryza Dominika*
10. Grzyb Oliwia Zofia*
11. Klawitter Julia Helena*

* - lista rezerwowa

 

 

W ramach działań przygotowujących do wyjazdu na staż zawodowy w Portugalii młodzież uczestniczy w kursie języka angielskiego ogólnego i zawodowego, zajęciach z przygotowania kulturowego oraz psychologiczno-pedagogicznego. Zajęcia prowadzą nauczyciele z naszej szkoły:
Język angielski: technik informatyk; technik logistyk i technik ekonomista – p. Krzysztof Jutrowski technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych – p. Joanna Bona-Schmidt.
Przygotowanie kulturowe: p. Joanna Michalak (wszystkie zawody)
Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne: pedagog – p. Barbara Struglińska (wszystkie zawody).Młodzież podczas mobilności będzie realizować uzgodniony z organizacją przyjmującą CASA DA EDUCAÇÃO w Lizbonie program stażu zgodnie z zasadami BHP i zasadami ochrony środowiska oraz program kulturowy. Podczas pracy beneficjenci będą posługiwać się językiem angielskim ogólnym i branżowym podnosząc swoje kompetencje językowe.Zespół do spraw projektów w porozumieniu z: organizacją przyjmującą i FRSE jako Narodową Agencją Programu Erasmus+, w obliczu pandemii COVID-19 podjął decyzję o przełożeniu mobilności, która miała odbyć się w maju 2020r na wrzesień 2020r. O fakcie tym zostali poinformowani beneficjenci i Ich Rodzice/Opiekunowie Prawni.Dnia 16 lipca 2020r odbyło się spotkanie z beneficjentami i Ich Rodzicami/Opiekunami Prawnymi w sprawie podjęcia decyzji realizacji mobilności we wrześniu i październiku. Koordynator przedstawił alternatywne rozwiązania dla realizacji stażu w Portugalii oraz informacje od partnera przyjmującego w związku z wdrożonymi środkami i zaleceniami w związku z COVID-19 oraz o możliwości udziału beneficjentów z listy rezerwowej. Obecni dyskutowali o zagrożeniach i atutach odbywania stażu jesienią. Ostatecznie Rodzice/Opiekunowie prawni zdecydowali o realizacji mobilności w miesiącu wrześniu i październiku.

Lista osób, które mają zaplanowany staż zawodowy w Lizbonie na wrzesień:

  Imię i Nazwisko Profil
1 Mariusz Suwalski Technik informatyk
2 Karol Krzywizna
3 Mikołaj Pukropp
4 Mateusz Borzych
5 Jakub Nowak
6 Andrzej Siekierski
7 Jagoda Kamińska
8 Marek Bala
9 Kacper Fedder Technik żywienia i usług gastronomicznych
10 Karolina Karamucka
11 Paulina Hys
12 Natalia Rodak
13 Agata Nowak
14 Agata Ciepłuch
15 Paulina Paczkowska
16 Oliwia Musiał Technik hotelarstwa
17 Zuzanna Wieczorek
18 Monika Siuda
19 Weronika Wojtczak
20 Sandra OźmińskaLista osób, których staż zawodowy ma odbyć się w Lizbonie w październiku:

  Imię i Nazwisko Profil
1 Joanna Maria Ciszewska Technik ekonomista
2 Natalia Roksana Pawlisz
3 Natalia Szmelter
4 Agnieszka Miśko
5 Kacper Klepczyński
6 Miłosz Borzyszkowski Technik logistyk
7 Anna Maria Gorgoń
8 Jakub Marcin Klecha
9 Patryk Koselczuk
10 Kamil Kufel
11 Julia Mordarska
12 Gracjana Pawłowska
13 Jakub Piątkowski
14 Mateusz Ściesiński
15 Weronika Śpica
16 Ida Zalewska
17 Tobiasz Kotek
18 Filip Winiarczyk
19  
20  W związku z tym, że w grupie, która ma przewidziany staż w październiku są dwa wolne miejsca, zgodnie z regulaminem rekrutacji, zespół do spraw projektów ogłosił rekrutację uzupełniającą. O szczegóły zostali powiadomieni uczniowie z klas pierwszych kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk.

Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
August 2020
 

Perspektywy 2020

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka