Projekt „Mój start w życie zawodowe IV”

dla szkół zawodowych powiatu sępoleńskiego

Powiat sępoleński od sierpnia 2014 r. rozpoczął realizację projektu „Mój start w życie zawodowe IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działaniami projektu objętych zostanie 478 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie. W naszej szkole w zajęciach uczestniczy 192 uczniów.

Cel główny projektu to poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie sępoleńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 3 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe w terminie od 01.08.2014r. do 30.09.2015r.

Cele szczegółowe projektu

 1. Wzrost jakości kształcenia w 4 szkołach zawodowych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie od 11.2014r. do 05.2015r.

 2. Zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego poprzez współpracę 3 szkół zawodowych z pracodawcami oraz podniesienie standardów wyposażenia pracowni szkolnych w terminie od 08.2014r. do 09.2015r.

 3. Przygotowanie 160 uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych, kompetencji zawodowych oraz poprzez doradztwo zawodowe w terminie od 10.2014r . do 06.2015r.

 4. Podniesienie efektywności kształcenia w 3 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez organizację zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych, maturalnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w terminie od 10.2014r. do 06.2015r.

 5. Wzmocnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej nad 60 uczniami zagrożonymi przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa w terminie od 10.2014r. do 06.2015r.

Zadania Projektu

 1. Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy:
  - wprowadzenie nowego kierunku kształcenia,
  - modyfikacja 3 programów nauczania we współpracy z pracodawcami – w naszej szkole w zawodzie technik ekonomista,

 2. Współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodowych:
  - współpraca z przedsiębiorcami w zakresie dostosowania 3 programów kształcenia praktycznego do potrzeb lokalnego rynku pracy (technik ekonomista w CKZiU),
  - realizacja staży zawodowych przez 78 uczniów (w CKZiU – 40),
  - kompleksowe wyposażenie 5 pracowni nauki zawodu w sprzęt techniczny (w CKZiU – pracownia gastronomiczna).

 3. Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy:
  - zajęcia edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości (dla 8 uczniów w CKZiU),
  - indywidualne doradztwo zawodowe (dla 30 uczniów w CKZiU),
  - zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych (dla 16 uczniów w CKZiU),
  - zajęcia specjalistyczne: barmańskie (dla 10 uczniów w CKZiU), z obsługi kas fiskalnych, z obsługi wózków jezdniowych, nauki jazdy samochodem (dla 10 uczniów w CKZiU), zajęcia warsztatowe w pracowni szkolnej (dla 10 uczniów w CKZiU w pracowni gastronomicznej),

 4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych/ maturalnych/ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (dla 15 grup 8-osobowych w CKZiU),

 5. Opieka pedagogiczno- psychologiczna (dla 30 uczniów w CKZiU),

 Uczniowie otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci podręczników, transportu po zajęciach oraz drobnego posiłku.

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2024
 

Nr konta RR

44 8162 0003 0000 0361 2000 0010

Perspektywy 2021

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka