Projekt „MÓJ START W ŻYCIE ZAWODOWE III”
dla szkół zawodowych

Powiat Sępoleński  od września 2013 r. rozpoczął realizację projekt pt. Mój start w życie zawodowe III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działaniami projektu objętych zostanie 360 uczniów: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie.

Celem ogólnym projektu jest  zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 360 uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 11 szkołach powiatu sępoleńskiego w okresie 01.09.2013- 30.09.2014.

 

Cele szczegółowe:

Cel 1: Podniesienie wiedzy 96 uczniów z 9 szkół powiatu sępoleńskiego do egzaminu maturalnego i zawodowego poprzez objęcie ich zajęciami dodatkowymi w okresie 10.2013-06.2014.

Cel 2: Rozwój kompetencji i zainteresowań u 97 uczniów z 10 szkół powiatu sępoleńskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających z różnych przedmiotów w okresie 10.2013 - 06.2014  oraz organizację dla 48 uczniów z 6 szkół specjalistycznych zajęć zawodowych w okresie 12.2013 - 06.2014

Cel 3: Podniesienie umiejętności praktycznych 40 uczniów z 4 szkół pow. sępoleńskiego jako przyszłych absolwentów i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w stażach zorganizowanych u przedsiębiorców w okresie 07.2014 - 08.2014

Cel 4: Zwiększenie wiedzy 64 uczniów z 10 szkół  powiatu sępoleńskiego mających problemy z opanowaniem materiału w zakresie różnych przedmiotów do poziomu wymaganego programami nauczania w okresie 10.2013 - 06.2014.

Cel 5: Zwiększenie wiedzy i świadomości 45 uczniów z 3 szkół w zakresie możliwości własnego rozwoju zawodowego w okresie 10.2013 - 06.2014 oraz podniesienie zdolności do radzenia sobie z niepowodzeniami 20 uczniów z 3 szkół poprzez wsparcie psychologiczne w okresie 10.2013 - 12.2013

 

Działania objęte projektem:

1.Zajęcia maturalne i zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego,

2.Zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i przedmiotów zawodowych,
3. Zajęcia wyrównujące z różnych przedmiotów,
4.Zajęcia wsparcia psychologicznego,
5.Zajęcia indywidualnego doradztwa zawodowego,
6. 
Zajęcia warsztatowe kelnersko gastronomiczne oraz mechaniczne
7.Zajęcia specjalistyczne- nauka jazdy kat.B, kierowca wózków jezdniowych, szkolenie barmańskie,
8. Zorganizowanie konkursów umiejętności zawodowych
9.Współpraca szkół z przedsiębiorcami w zakresie dostosowania programów praktyk oraz zajęć praktycznych
10. Realizacja 4- tygodniowych staży zawodowych u przedsiębiorców.
11. Zakup sprzętu komputerowego i pomiarowego

 Uczniowie otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci transportu po zajęciach oraz drobnego posiłku.
 

@ndy

Kalendarz

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2024
 

Nr konta RR

44 8162 0003 0000 0361 2000 0010

Perspektywy 2021

BIP

DBI

Patronat

Współpraca

Twarzoksiążka